Przetarg nieograniczony na sprzedaż sprzętu transportowego i urządzeń sprężonego powietrza.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew. 562/2 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na gruncie w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki 6a – III przetarg

Na podstawie postanowień Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zawartej w Protokole Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 17 kwietnia 2020 r., zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych określonych przez Zgromadzenie...
Przetarg nieograniczony na sprzedaż sprzętu transportowego i urządzeń sprężonego powietrza.

Sprzedaż działki gruntu nr ew. 562/2

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew. 562/2 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na gruncie w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki 6a – II przetarg   Na podstawie postanowień Uchwały Nr 1...
Przetarg nieograniczony na sprzedaż sprzętu transportowego i urządzeń sprężonego powietrza.

Sprzedaż nieruchomości

Na podstawie postanowień Uchwały Nr 31/X/2020 Rady Nadzorczej z 27 marca 2020 r., zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych, określonych przez Zgromadzenie Wspólników, Zarządzenia Nr 11/2020 Prezesa Zarządu ZC „BOLESŁAWIEC” Sp....