Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przetargi
Przetarg – Wymiana pokrycia dachu formowni i odlewni

Przetarg – Wymiana pokrycia dachu formowni i odlewni

Ogłoszenie - do pobrania Opis projektu budowlanego - do pobrania Pozwolenie na budowę - do pobrania Przedmiar - do pobrania SIWZ - do pobrania Umowa - do pobrania Wykaz materiałów - do pobrania Rysunek nr 1 - do pobrania Rysunek nr 2 - do pobrania Rysunek nr 3 - do...

czytaj dalej
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew. 562/2 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na gruncie w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki 6a – III przetarg

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew. 562/2 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na gruncie w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki 6a – III przetarg

Na podstawie postanowień Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zawartej w Protokole Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 17 kwietnia 2020 r., zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych określonych przez Zgromadzenie Wspólników oraz...

czytaj dalej