Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Loga ZCB

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przetargi
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew. 562/2 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na gruncie w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki 6a – III przetarg

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew. 562/2 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na gruncie w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki 6a – III przetarg

Na podstawie postanowień Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zawartej w Protokole Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 17 kwietnia 2020 r., zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych określonych przez Zgromadzenie Wspólników oraz...

czytaj dalej
Sprzedaż działki gruntu nr ew. 562/2

Sprzedaż działki gruntu nr ew. 562/2

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew. 562/2 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na gruncie w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki 6a - II przetarg   Na podstawie postanowień Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia...

czytaj dalej
Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości

Na podstawie postanowień Uchwały Nr 31/X/2020 Rady Nadzorczej z 27 marca 2020 r., zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych, określonych przez Zgromadzenie Wspólników, Zarządzenia Nr 11/2020 Prezesa Zarządu ZC „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o. w sprawie...

czytaj dalej